تزریق ژل

در مرکز ما از برند های معتبر جهانی برای تزریق ژل لب، گونه، خط خنده و … استفاده می شود. از جمله این برند ها میتوان برند آلاینای آلمان و نورامیس را نام برد.

طراحی سایت ، طراح وب سایت